ЦСРИ

ВдъхновителиЦСРИ

Димитър Димитров – „Когато работиш с човек за неговата успешна социална рехабилитация, личният пример понякога е решаващ за постигане на резултат“

Казвам се Димитър Димитров и детската ми мечта бе да стана пилот и майстор на машини и техника. Но както често се случва, плановете на съдбата се различават от детските мечти. На 7 г. родителите ми откриха че имам зрителен проблем и след две години ходене по болници, ме записаха в училището за деца с нарушено зрение в град Варна, където завърших средното си образование. В този период бавно, но много успешно, глаукомата ми отне зрението до 100 процента.
През 2014 г. завърших специална педагогика в СУ, а от 2016 г. до днес работя в ЦСРИ Светлина като преподавател по ИТ.

Read More
ЦСРИ

ЦСРИЛЗУ Шумен: „Услугите ни целят подкрепа на индивидуалното развитие на лицата със зрителни увреждания“

Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания в град Шумен функционира като делегирана държавна дейност от 20 юни 2006 г. Предоставянето на услугите в ЦСРИЛЗУ целят подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности, самостоятелност и независимост на лицата със зрителни увреждания чрез целенасочени дейности за постигане на социално включване и интеграция. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
Екипът на центъра се състои от следните специалисти: социални работници, терапевт ориентиране на слепи и трудотерапевт.

Read More