лого Active citizens fundлого визия за зрениеТази дигитална платформа е създадена в рамките на Проект „Визия за Зрение“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Визия за зрение“ е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.

www.activecitizensfund.bg

Начало

Последни новини

 • Подкрепителни групи за психологическа и социална подкрепа за хора с нарушено зрение
  Световна пандемия, война, страхове, загуби – толкова много неща ни се струпаха напоследък. Понякога е много трудно да се справим с всичко това. Каним ви да се включите в нашите подкрепителни групи за хора с нарушено зрение, които ще бъдат водени от психолог-логотерапевт с много опит в работата с хора с увреждания. Кога – онлайн два пъти месечно; Защо – защото психичното здраве
 • ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 4: СТАНДАРТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ
  Когато очното заболяване или зрителните нарушения не могат да бъдат излекувани, човекът е с трайно увреждане на зрението. За да заживее със зрителното си увреждане, човек трябва да се приспособи към тази ситуация като усвои нови навици и умения и , доколкото е възможно, да се върне към нормалния си начин на живот чрез процес, наречен рехабилитация.
 • ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 3: СТАНДАРТИ ОЧНО ЗДРАВЕ
  Медицинските дейности по лечение на очните заболявания се извършват от висококвалифицирани специалисти офталмолози и при специално изградена материална-техническа база, медицинска апаратура и лекарствени средства. Изискванията и условията за осъществяване на тези дейности се регламентират чрез медицински стандарт за очните заболявания, който се приема от министъра на здравеопазването.

Разпространение на очните заболявания

Най-малко 2.2 млрд. Души по света имат нарушено зрение, като при поне 1 млрд. От тях зрителното нарушение е могло да бъде предотвратено или все още се нуждае да бъде обгрижено.

Милиони хора живеят със зрителни нарушения или слепота,,които са могли да бъдат предотвратени, и макар че не е известен точният им брой, се изчислява, че 11.9 млн. Души по света имат средни до тежки зрителни нарушения или слепота, дължащи се на глаукома, диабетна ретинопатия или трахома, които са могли да бъдат избегнати.

Тежестта на очните болести и зрителните нарушения не е разпределена равномерно. Основните показатели, по които тя варира са регионите и нивата на доходи, възрастта и пола, мястото на пребиваване.

 • По региони инива на доходи: : Данни за сравнение могат да се открият в WHO World Vision Report.
 • По пол и възраст:

Пол – По данни на СЗО не се наблюдават особени диференциации, свързани с пола. Отбелязва се, че катарактата преобладава при жените.

Възраст – сравнителни данни се съдържат в доклада на СЗО.

 • Място на пребиваване: Мястото на пребиваване е важен фактор. Повсеместно, лицата живеещи в отдалечени и изостанали географски региони имат затруднен достъп до очни грижи, което обяснява средно дву и трикратното по голямо разпространение на очни болести сред тях. Население, обитаващо места с ниско хигиенни условия, също се характеризира с неколкократно увеличена заболяемост от очни болести.

Повечето държави не разполагат с данни за честотата на разпространение на зрителните нарушения сред етнически малцинства и групи лица, обитаващи определени географски територии. От доклади на държави, съдържащи данни за зрителна острота се вижда, че честотата на разпространение на зрителните нарушения сред такива малцинства е двукратно по-голямо спрямо тази сред останалото население.

Данните от държавите с висок доход сочат за по-висока честота  на разпространение на зрителни нарушения и слепота сред етнически малцинства на своите територии спрямо останалото население.

За Европа водещите причини за зрителни увреждания и слепота са Както следва:

 • В детска и младежка възраст: Редките очни болести, около 900 вида очни болести на ретината, невроофталмологични, детски, на предния очен сегмент.
 • В трудоспособна възраст: диабетна ретинопатия и редките очни болести.
 • При лицата над 50 години: катаракта, глаукома, МДСВ, диабетна ретинопатия.

Разпространение на редките очни болести:

 • Наследствените заболявания на ретината (IRD) засягат 1 на всеки 3000 души.
 • Като се вземат предвид всички различни форми на Retinitis pigmentosa сред общата популация, разпространението се отчита вариращо като 1 случай на 2500 до 1 случай на 7000 души.
 • Разпространението на вродената амавроза на Leber (LCA) се оценява на 1 на 50 000 до 1 на 100 000 души. Като цяло LCA представлява 5% от всички дистрофии на ретината и 20% от слепотата при децата в училищна възраст.
 • Разпространението на синдрома на Usher се смята между 3,2 до 6,2 случая на 100 000 души. Предполага се, че е отговорен за между 3 – 6% от глухотата при всички деца и приблизително 50% от всички случаи на глухота.
 • Разпространението на болестта на Stargardt се изчислява между 1 на 8000 и 1 на 10 000.
 • Разпространението на хороидеремия се оценява на 1 на 50 000 до 100 000 души. Въпреки това е вероятно това състояние да е недостатъчно диагностицирано поради приликите му с други очни заболявания. Смята се, че хороидеремията представлява приблизително 4% от случаите на слепота.
 • Точното разпространение на ретиносхиза е неизвестно, но се смята, че то засяга между 5 000 до 20 000 души.
 • Наследствената оптична невропатия на Leber (LHON) засяга приблизително 1 на 50 0000 души.
 • Разпространението на дистрофията на клетките на пръчиците и конусчетата се оценява на 1 на 40 000.

В България не са извършвани редовни мащабни епидемиологични проучвания, поради което се позоваваме на европейските и световни данни за честотата на различните заболявания.

Данни за заболеваемостта в Централна и Източна Европа са отбелязани в IAPBVision-Atlas-GBVL-Region-Summary-6-Central-Europe.

Според данни от Диабетния барометър 50% от хората с диабет в България са засегнати от диабетна ретинопатия, а процент честотата на диабетния макулен едем сред диабетиците е 25%.

Данни за България за зрителните нарушения с демографско разпределение по пол и възраст с обхват последните 30 години, 1990 – 2020г.

Анализът е извършен и предоставен безвъзмездно от страна на HTA LTD.

Справка от Национален център по обществено здраве и анализи

Освидетелствани лица над 16 годишна възраст с призната трайно
намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане по повод
„Болести на окото и придатъците му“ (МКБ 10 Н00-Н59) и в т.ч. по повод
на някои водещи заболявания от класа през 2018 г.

Болести – МКБ, X ревизия2018г.
БройНа 100 000 население над 16 г.
Kn.VII Болести на окото и придатъците му (Н00-Н59)154826.0
Катаракта (Н25, Н26)2734.6
Отлепване и разкъсване на ретината (НЗЗ)881.5
Глаукома (Н40)3826.4
Други болести на ретината (Н35)2534.2
Други болести на зрителния [2-я] нерв и зрителните пътища (Н47)951.6
Слепота и намалено зрение (Н54)821.4
 

Освидетелствани деца до 16 годишна възраст с признати вид и степен на увреждане
по повод „Болести на окото и придатъците му“ (МКБ 10 Н00-Н59) и в т.ч. по повод на
някои водещи заболявания от класа през 2018 г.

Болести – МКБ, X ревизия2018г.
БройНа 100 000 население под 16 г.
Kn.VII Болести на окото и придатъците му (Н00-Н59)10710.0
Други видове катаракта ( Н26)111.0
Други болести на ретината (Н35)242.3
Нарушение в рефракцията и акомодацията (Н52)171.6
Разстройства на зрението (Н53)111.0
Слепота и намалено зрение (Н54)80.8