Политика за поверителност

Сдружение Ретина България следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка Ретина България събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги с грижа и сигурност и не ги предоставя на трети страни незаконно.

Електронни адреси/ Телефон за контакт

Електронните адреси, предоставени от вас като участници в наши събития и други дейности, свързани с обучения, семинари, програми, бюлетини и пр., ще бъдат използвани само във връзка с предоставяне на допълнителна информация и възможности за включване в дейността ни с оглед постигане на устойчивост и последователност.

В случай че сте отправили запитване към нас чрез формата ни за контакт от сайта на Ретина България или директно към електронния ни адрес, Вашите данни за контакт (имена, електронен адрес и телефон) ще бъдат използвани единствено за целите на отговора на отправеното запитване. Тези данни няма да бъдат допълнително обработвани и съхранявани без Вашето съгласие.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, като се свържете с нас. Сдружение Ретина България не предоставя електронните адреси от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване изтриваме адреса на Вашата електронна поща завинаги.

Права като субекти на данни, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Ретина България:

  1. Право на информация;
  2. Право на достъп до личните му данни;
  3. Право на коригиране;
  4. Право на изтриване;
  5. Право на ограничаване на обработването;
  6. Право на преносимост на данните;
  7. Право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Сдружение Ретина България не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Ретина България, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на Ретина България info@retinabulgaria.bg.

Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния ни адрес.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Политика относно бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Analytics бисквитки: Тези бисквитки събират информация относно движението на потребителите по сайта и как те достигат отделните страници. Това е с цел събиране на информация за общите посещения на определени страници, което ни показва, коя е най-четената информация. Обикновено тази функционалност се предоставя от трети страни, чрез техните услуги. Вие може да се откажете от събирането на такава информация чрез:

  • Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Бисквитки за социалните медии: Услуги предоставяни от трети страни като: Споделяне в социалните медии/мрежи, гледане на видео и други, често използват бисквитки.

Може да управлявате и/или триете бисквитки по ваше желание – за повече информация разгледайте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са записани на вашия компютър и можете да настроите повечето браузъри да не позволяват записване на нови. Имайте предвид,че ако направите това може да се наложи ръчно да избирате, някой настройки всеки път когато посетите дадена страница, както и че някой услуги и функционалности може да не работят.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: info@retinabulgaria.bg , или на телефон: +359 882 943 310

Сдружение Ретина България полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ретина България не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта на сдружението. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ретина България за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Сдружение Ретина България не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към сайтове и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването на сайта на сдружението.

Ретина България не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта си.