СОБАЛ „Пентаграм“ обявява безплатни прегледи от 26 до 30 септември 2022г.

ПОЧТИ ВСЕКИ ТРЕТИ С МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ Е ВЛОШИЛ ЗРЕНИЕТО СИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА
• СОБАЛ „Пентаграм“ обявява безплатни прегледи от 26 до 30 септември за пациенти над 50 г. и за такива с наследствени дегенерации на ретината)
• В България около 4 хил. души живеят с наследствени дегенерации на ретината. При всеки 4-ти над 65 г се среща ретинално заболяване.
• Свързаната с възрастта макулна дегенерация е водещата причина за загуба на зрение в развития свят; диабетната ретинопатия – за загубата на зрение в трудоспособна възраст

Прочетете повече

Подкрепителни групи за психологическа и социална подкрепа за хора с нарушено зрение

Световна пандемия, война, страхове, загуби – толкова много неща ни се струпаха напоследък. Понякога е много трудно да се справим с всичко това.
Каним ви да се включите в нашите подкрепителни групи за хора с нарушено зрение, които ще бъдат водени от психолог-логотерапевт с много опит в работата с хора с увреждания.
Кога – онлайн два пъти месечно;
Защо – защото психичното здраве

Прочетете повече

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 4: СТАНДАРТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Когато очното заболяване или зрителните нарушения не могат да бъдат излекувани, човекът е с трайно увреждане на зрението. За да заживее със зрителното си увреждане, човек трябва да се приспособи към тази ситуация като усвои нови навици и умения и , доколкото е възможно, да се върне към нормалния си начин на живот чрез процес, наречен рехабилитация.

Прочетете повече

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 3: СТАНДАРТИ ОЧНО ЗДРАВЕ

Медицинските дейности по лечение на очните заболявания се извършват от висококвалифицирани специалисти офталмолози и при специално изградена материална-техническа база, медицинска апаратура и лекарствени средства. Изискванията и условията за осъществяване на тези дейности се регламентират чрез медицински стандарт за очните заболявания, който се приема от министъра на здравеопазването.

Прочетете повече

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 2: СТРАТЕГИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ДОКУМЕНТИ

В световен мащаб най-малко 2.2 милиарда души имат зрително увреждане и от тях поне 1 милиард души имат зрително увреждане, което е могло или все още може да бъде предотвратено. Това означава, че с адекватни политики – управленски решения и заделяне на необходимите за изпълнението им ресурси, държавите биха могли да постигнат значителен напредък

Прочетете повече

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 1: НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

Предложения за нормативни промени за подобряване на грижата за очното здраве в България
След извършен анализ на съществуващата нормативна уредба и след проведени обсъждания със специалисти и хора със зрителни увреждания, беше съставен пакет от предложения за промени, целящи преодоляване на констатираните проблеми в сферата на грижите за очното здраве в България.

Прочетете повече

Доклад от извършен ситуационен анализ на състоянието на дейностите по редки болести в България

Една от основните дейности по проект „Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести“ е изготвянето на Доклад за състоянието на дейностите по редки болести в България. В Доклада е направен анализ на политиките, нормативните документи и извършваните дейности по редки болести в България, като са разгледани в частност: международната и националната стратегическа и политическа рамка с отношение към редките болести;

Прочетете повече

Ден на редките болести

В този ден на редките заболявания Сдружение Ретина България призовава за осведоменост за важността и ползите от генетичната диагностика за наследствените дегенерации на ретината (НДР).
Денят на редките болести, отбелязван на 28 февруари навсякъде по света, е ден, в който международната общност се обръща с изискване за справедливост и приобщаване на 300 милиона души по света, живеещи с рядко заболяване. 30 милиона от засегнатите от рядка болест живеят в Европа

Прочетете повече

исторически момент за хората живеещи с редки болести!

На 16 декември 2021г. официално бе приета първата по рода си резолюция на ООН за увеличаване на видимостта на 300-те милиона души, живеещи с рядка болест

Глобална масова кампания, проведена от хората, живеещи с рядка болест и техните семейства, успя да постигне приемането на първата по рода си Резолюция на ООН за „Преодоляване на предизвикателствата пред хората, живеещи с рядко заболяване и техните семейства“.

Прочетете повече

Световен ден за борба с диабета 2021 г.: Достъп до грижи за хората с диабет

14 ноември е Световният ден за борба с диабета, дата, която отбелязва рождения ден на сър Фредерик Бантинг, съоткривателят на инсулина. Този ден и целият месец ноември, е посветен на повишаване на осведомеността за болест, която засяга над 500 милионахора по света. Темата през тази година е „достъп до грижи за хората с диабет: ако не сега, кога?“. Тази тема е избрана, за да подчертае факта, че милиони хора, живеещи с диабет, нямат достъп до лекарствата,

Прочетете повече