Наръчници, добри практики

Наръчници, добри практики

Retina International ресурс за застъпници

Този изчерпателен ресурс е създаден, за да осигури рамка за създаване и прилагане на стратегии за застъпничество – от избор на вашата конкретна битка, събиране и генериране на информация (данни), които да я подкрепят, до вземане на решение за най-ефективните възможности за лобиране, които са на ваше разположение.

Read More
Наръчници, добри практики

Услуги и рехабилитация за хора с ниско зрение

По време на ранните етапи на загуба на зрението много пациенти могат да се справят много адекватно с визуални задачи. Въпреки това, тъй като зрението се влошава, е необходима адаптация. Услугите за рехабилитация [RS] варират в различните държави и дори между щатите и градовете.

Read More