Наръчници, добри практики

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИИ на пациенти с редки болести

КАК ДА ЧУЕТЕ МНЕНИЕТО НА ОБЩНОСТТА

Съдържание

Благодарности          2

За какво е това ръководство?        2

СТЪПКА 1: Определете вашите цели       3

СТЪПКА 2: Съберете своя екип     4

СТЪПКА 3: Направете вашето основно проучване         5

СТЪПКА 4: Определете вашата целева аудитория и планирайте стратегия за набиране на участници        6

СТЪПКА 5: Изберете своя метод   9

СТЪПКА 6: Анализирайте вашите данни  11

СТЪПКА 7: Разпространете вашите резултати   13

СТЪПКА 8: Пуснете вашите данни в действие    15

1. СЪВМЕСТНО СЪЗДАВАНЕ НА пътеки ЗА ГРИЖИ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ  15

2. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЪТУВАНИЯ НА ПАЦИЕНТА    16

3. ИЗМЕРВАНЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРИЖИТЕ      19

4. СЪЗДАВАНЕ НА МЯРКА ЗА ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, СЪОБЩЕНИ ОТ ПАЦИЕНТИТЕ           19

Препратки      20 Изтегли Ръководството от ТУК

Сподели