Говорят експертите

Геновева Зашева: „Не е лесно, но не е невъзможно да си самостоятелен и независим, да си полезен с труда си, да създаваш, да помагаш, да покажеш, че можеш“

Геновева Зашева работи от 32 години в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна, от които 14 години като учител по ориентиране и мобилност.

Средното си образование завърших в училището, в което работя. Продължих в Шуменския университет, откъдето получих професията си на начален учител, след което в Софийския университет завърших и Педагогика на зрително затруднени.

Работя и в брайловата печатница към училището още от нейното откриване през 2009 година. Там се адаптират и отпечатват учебници, които се изпращат към ученици, интегрирани в масови училища в страната.

Водя занимания по арттерапия в ЦСРИ за лица със зрителни увреждания към Фондация „Съпричастие“ – Варна.

Обичам да рисувам, да плета с хартия, да пътувам. Зареждат ме преходите в планините на България.

Тренирам шоудаун и се състезавам в този спорт към СКИ „Атлет“ – Варна.

За Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ мога да говоря много, защото има интересна история и принос в обучението на учениците с нарушено зрение. Открито е през 1905 г. в София, като Държавен институт за слепи по инициатива на проф. д-р Иван Шишманов, тогава министър на просвещението.

Училището първо в страната въвежда програмите по интегрирано обучение и ранно въздействие. Поставя началото на обучението на деца и ученици с множество увреждания и сляпоглухи деца. Въвежда обучение по специални програми: Ориентиране и мобилност, Зрително подпомагане, Полезни умения.

Тази е първата учебна година, в която в училището ни ще се обучават само ученици с множество увреждания (при тях, освен зрително има и допълнителни увреждания – умерена, тежка и дълбока умствена изостаналост, аутизъм, детска церебрална парализа, различни генетични синдроми, нарушен слух, малформации и др.). Ученици само със зрителни увреждания и интелект в норма се обучават в масовите училища в страната. С тях работят ресурсни учители. Според Закона за предучилищно и училищно образование, в специалното училище се обучават ученици с нарушено зрение, за които са изчерпани всички възможности за интеграция и приобщаване в масовите училища за подкрепа и обучение и при заявено желание от родител.

В училището ни учениците се обучават по индивидуални учебни програми, след обследване от Екипа за подкрепа на личностното развитие, съобразени с възможностите им. За ученици завършили 7 клас има сформирани професионални паралелки със специалност „Озеленяване и цветарство“.

Училището предоставя брайлови учебници, заявени от ресурсните центрове в страната и одобрени от МОН. Консултираме родители, ресурсни учители и интегрирани ученици от цялата страна по учебните предмети от общообразователната подготовка, по специалните учебни програми за ученици с нарушено зрение, брайлово ограмотяване и др.

Предвид спазване закона за личните данни не получаваме директна информация за деца и ученици със зрителни увреждания от специалисти по очни болести. Родителят е този, който заявява желанието си детето му с нарушено зрение да се обучава в специалното училище.

По принцип училището поддържа много добра комуникация с офталмолозите от град Варна, провеждат се медицински прегледи на учениците, получаваме информация, която да ни е от полза при работата ни с учениците с нарушено зрение.

В много градове има създадени центрове за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), където всеки пълнолетен човек със зрително увреждане може да получи помощ и подкрепа, от която се нуждае.

Зрително затруднените  се ангажират в различни дейности, организирани от НПО. Разширяват възможностите си за развитие в личен и социален план, като се включват в нови и разнообразни дейности, срещи с много нови хора, които не принадлежат към семейството им и техния социален кръг.

Спортните клубове също са много важна част от рехабилитацията и интеграцията на хората със зрителни увреждания. Развиват се специализираните спортове за незрящи: голбал и шоудаун, както и адаптираните спортове за хора със зрителни увреждания: стрелба с лък, шахмат, лека атлетика, гребане, спортен риболов, спортна табла. Провеждат се държавни първенства. Някои състезатели имат и участия в международни състезания. Все по-малко обаче са младежите в спортните клубове. Може би това се дължи на факта, че интегрирани в масовите училища учениците със зрителни увреждания са освободени от часовете по физическа култура и спорт. За всеки има място на трудовия пазар, но затова първо трябва да се учи за избраната професия. Не е лесно, но не е невъзможно! Да си самостоятелен и независим, да си полезен с труда си, да създаваш, да помагаш, да покажеш, че можеш, че различието и увреждането не те е пречупило, а напротив – дава ти сили да успяваш и да приемеш всеки, дори малък успех като победа. Никой не се е родил научен. Просто някой трябва да повярва в теб, че можеш.

Сподели