ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 4: СТАНДАРТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Стандарти и практики в сферата на рехабилитацията и приобщаването на хората със зрителни увреждания

Когато  очното заболяване или зрителните нарушения не могат да бъдат излекувани, човекът е с трайно увреждане на зрението. За да заживее със зрителното си увреждане, човек трябва да се приспособи към тази ситуация като усвои нови навици и умения и , доколкото е възможно, да се върне към нормалния си начин на живот чрез процес, наречен рехабилитация.

„Рехабилитация“ е последователен и непрекъснат възстановителен процес, който подпомага човека с увреждане да достигне оптимално физическо, интелектуално, психическо и социално равнище на дейност, като му се осигуряват възможности за промяна на живота към по-висока степен на независимост. Това определение е дадено в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). В чл. 29 и сл. на същия закон рехабилитацията изрично се определя като право на човека с увреждане.ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 4: СТАНДАРТИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ(pdf)

Сподели