Проучване на икономическото въздействие на IRD в САЩ и Канада

IRD са редки болести и броят на хората, засегнати от тези състояния, и тяхното въздействие върху по-голямата част от населението остава до голяма степен недокументирано- както на национално, така и на световно ниво.

В допълнение към загубата на зрение, IRD могат да засегнат пациентите, техните семейства и болногледачи по редица начини – включително финансова тежест и по-лошо благосъстояние. Липсват обаче холистични данни, които да представят тези странични въздействия.

Това от своя страна възпрепятства разработването и финансирането на подкрепа, клинични услуги, лечения и изпитвания в клиники за пациенти с IRD.

За да се справи с голямата разлика в данните, свързана с въздействието и появата на IRD, Deloitte Access Economics е ангажирана от Retina International, заедно с консорциум, който включва организации, ръководени от пациенти и партньори в бранша.

Проведеното проучване има за цел да оцени бремето на социалните заболявания и икономическото въздействие на IRD в Съединените американски щати (САЩ) и Канада – проучване на цената на заболяването. Това проучване събира данни от пациенти под формата на анкета.

Ето някои ключови данни в представените анализи:

  • IRD в САЩ и Канада водят до социално-икономическа тежест до съответно 31,7 милиарда щатски долара и CAN 1,6 милиарда долара през 2019 година.
  • Две трети от тези разходи са свързани с разходи за благосъстояние; до 20 милиарда щатски долара (63%) в САЩ и 1 милиард долара (66%) в Канада.
  • Разходите за производителност (разходите, свързани със заетостта) са втората най-голяма тежест както в САЩ, така и в Канада, възлизайки съответно на 4,056 милиарда щатски долара (14%) и на 205,1 милиона щатски долара (13%).
  • Третият най-висок разход се дължи на неформалната грижа – 8% от общите разходи в САЩ и 10% в Канада. Това отчита помощ за домашни задачи като готвене и почистване, подготовка и предоставяне на лекарства, пазаруване, транспорт и грижи за благосъстоянието.

Можете да изтеглите пълните доклади по-долу:

САЩ – Проучване на разходите за заболяване: Пълен доклад

Канада – Проучване на разходите за заболяване: Пълен доклад

Сподели